Підручники для школи

с. Березань. Березанська ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

Алгоритм дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів управління освітою, керівників закладів освіти щодо забезпечення укриття учасників освітнього процесу

12 лип. 2022
На виконання вимог протокольного рішення № 17 наради керівництва Міністерства внутрішніх справ України та органів системи МВС від 27.06.2022 стосовно розроблення алгоритму безпеки навчальних закладів та з метою надання відповідної методичної допомоги із зазначеного питання ДСНС розроблено «Алгоритм дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів управління освітою, керівників закладів освіти щодо забезпечення укриття учасників освітнього процесу у фонді захисних споруд цивільного захисту», який розміщений на офіційному вебсайті ДСНС у підрозділі «Методичні рекомендації» розділу «Нормативна база» під умовною назвою «Алгоритм дій закладів освіти щодо укриття в захисних спорудах» за посиланням: https://dsns.gov.ua/upload/6/2/2/0/9/6/bHq4WGc8HMHX4wGPIKG9gv4DSEgLx4uEUDgqIVGV.pdf

#ДСНС

#Методичні_рекомендації

#Алгоритм_дій_закладів_освіти

#Захисні_споруди

 

ЗМІСТ

                                               

 

Найменування

Сторінка

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

3

АЛГОРИТМ ДІЙ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ,

КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРИТТЯ

УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ФОНДІ ЗАХИСНИХ СПОРУД

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ. КРОКИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ

 

4

КРОК 1. Проведення інвентаризації (уточнення) наявного об'єктів наявного

фонду споруд цивільного захисту (ЗСЦЗ), що можуть бути використані для

організації укриття учасників освітнього процесу

 

4

КРОК 2. Визначення потреб фонду ЗСЦЗ з урахуванням фактичного стану

наявних об'єктів фонду ЗСЦЗ

 

4

КРОК 3. Задоволення потреб фонду ЗСЦЗ

 

5

КРОК 4. Організація обліку фонду ЗСЦЗ

 

7

КРОК 5. Реалізація організаційних та практичних заходів щодо приведення

об'єктів фонду ЗСЦЗ у готовність до використання за призначенням, їх

подальшого утримання

 

7

КРОК 6. Розподіл учасників освітнього процесу по наявним спорудам фонду

ЗСЦЗ з урахуванням їх місткості, стану готовності та розташування на

місцевості (з урахуванням нормативних радіусів збору навколо таких споруд)

 

8

КРОК 7. Інформування учасників освітнього процесу щодо місць

розташування споруд фонду ЗСЦЗ, правил їх зайняття та поведінки у них, дій

у разі раптового початку бойових дій

 

9

ДОВІДНИК

 

10

Основні вимоги законодавства щодо створення фонду захисних споруд

цивільного захисту та організації укриття у ньому населення

 

10

Сховище

 

12

Протирадіаційне укриття (ПРУ)

 

13

Споруда подвійного призначення (СПП)

 

14

Найпростіші укриття

 

15

Лист ДСНС від 14.06.2022 № 03-1870/162-2 “Рекомендації щодо організації

укриття в об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та

дітей (учнів, студентів) закладів освіти”

 

16

Рекомендації щодо підготовки найпростіших укриттів (НУ)

22


 

 

2

 

 

Зазначений алгоритм призначено для використання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування — засновниками закладів освіти, структурними підрозділами з питань освіти відповідних суб'єктів владних повноважень, а також керівниками вищезазначених закладів під час організації укриття учасників освітнього процесу (дітей, учнів, студентів, педагогів, обслуговуючого персоналу тощо). 

 

Виконання наданих рекомендацій має позитивно вплинути на рівень захищеності вищезазначеної категорії населення, зберегти життя та здоров'я майбутнього нації — дітей.  

 

Список умовних скорочень

 

АЕС 

атомна електростанція

ЗСЦЗ 

захисні споруди цивільного захисту

КЦЗУ 

Кодекс цивільного захисту України

НС 

надзвичайна ситуація

НУ 

найпростіше укриття

ОМС 

органи місцевого самоврядування

ПРУ 

протирадіаційне укриття

СПП 

споруда подвійного призначення

ТГ 

територіальна громада

Фонд ЗСЦЗ 

сукупність споруд, призначених для укриття  населення: ЗСЦЗ (сховищ та ПРУ), СПП та НУ

ЦЗ 

цивільний захист

 

3

 

 

 

АЛГОРИТМ ДІЙ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ, КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРИТТЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ФОНДІ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

КРОКИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ

 

КРОК 1. Проведення інвентаризації (уточнення) об'єктів наявного фонду захисних споруд цивільного захисту (ЗСЦЗ), що можуть бути використані для організації укриття учасників освітнього процесу: 

• уточнення переліків ЗСЦЗ, СПП та НУ що знаходяться на балансі (обліку) закладів освіти, а також відповідних споруд інших суб'єктів господарювання, розташованих на прилеглих до закладів освіти територіях (у радіусі до 500 м); 

• отримання в місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування копій облікових документів (паспортів та облікових карток) на ЗСЦЗ закладів освіти; 

• проведення оцінки стану готовності наявних ЗСЦЗ зі складенням відповідних актів за формою згідно з додатком 11 до Вимог щодо утримання та експлуатації ЗСЦЗ (наказ МВС від 09.07.2018 № 579), що розміщено за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0879-18#n18 ;

• визначення ЗСЦЗ закладів освіти, неготових до використання за призначенням; 

• визначення ЗСЦЗ, СПП та НУ інших суб'єктів господарювання, що можливо використовувати для укриття учасників освітнього процесу з урахуванням стану їх готовності (готових та обмежено готових) і наявності можливостей (вільних місць) для укриття додаткових категорій населення (учасників освітнього процесу)  

 

КРОК 2. Визначення потреб фонду ЗСЦЗ з урахуванням фактичного стану наявних об'єктів фонду ЗСЦЗ  

 

Важливо: неготові та непридатні ЗСЦЗ, СПП та НУ не враховуються як такі, що може бути використано для укриття учасників освітнього процесу.

 

4

 

 

 

Під час визначення потреб необхідно враховувати, що відповідно до вимог статті 32 КЦЗУ:

 

укриття населення у зонах спостереження навколо АЕС має забезпечуватися тільки у ЗСЦЗ, що перебувають у постійній готовності до використання за призначенням (не можуть використовуватися для культурних, господарчих або побутових потреб навіть у мирний час). 

Враховуючи вищезазначене планування укриття зазначених категорій населення в СПП, які мають використовуватися насамперед за основним функціональним призначенням (підземний гараж, тир, спортзал тощо) не допускається. 

НУ згідно з вимогами КЦЗУ передбачено для укриття усіх категорій населення тільки в особливий період, насамперед під час воєнного стану. Таким чином, забезпечення укриття учасників освітнього процесу укриттям у НУ під час війни, не передбачає повного та остаточного виконання вимог законодавства, що діє у сфері цивільного захисту, та відсутності в подальшому необхідності забезпечення закладів освіти ЗСЦЗ або СПП (тобто потреба в ЗСЦЗ залишається). 

Відповідно до ДБН В.2.2-5-97 “Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту” для основної частини закладів освіти економічно обґрунтованими є будівництво ПРУ загальною місткістю не менше 50 осіб (мінімальна місткість ПРУ встановлена на рівні 5 осіб). 

Місткість ЗСЦЗ та СПП визначають виходячи з таких нормативів (на одну людину): 0,6 м2 — при одноярусному розташуванні місць для сидіння (лежання), 0,5 м2 — при двоярусному, 0,4 м2 — при триярусному, внутрішній об'єм одну особу, що підлягає укриттю, не менше 1,5 м3

Необхідно взяти до уваги те, що укриття учасників освітнього процесу у спорудах фонду ЗСЦЗ інших суб'єктів господарювання можливе відповідно до укладених ними договорів та за умови відповідності відстаней до таких споруд нормативним (до 500 м). більш детально з цього приводу — у рекомендаціях, що додаються.

 

 

КРОК 3. Задоволення потреб фонду ЗСЦЗ 

 

Відповідно до вимог законодавства створення фонду захисних споруд у закладах освіти може здійснюватися шляхом: 

 

• Будівництва ЗСЦЗ та СПП під час нового будівництва, а також шляхом пристосування (реконструкції) будівель (споруд, приміщень), що експлуатуються під ЗСЦЗ та СПП 

Обстеження та взяття на облік підземних і наземних будівель і споруд для встановлення можливості їх використання для укриття населення як СПП та НУ 

• Будівництва в особливий період швидкоспоруджуваних захисних споруд та облаштування фортифікаційних споруд як найпростіших укриттів.

 

Для закладів освіти роботу зі створення фонду ЗСЦЗ доцільно розпочати шляхом організації огляду (оцінки) існуючих будівель і споруд з метою встановлення можливості їх використання як СПП та НУ. Для цього заклад освіти має звернутися до відповідного місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування — засновника закладу освіти щодо призначення та діяльності відповідної комісії (з огляду (оцінки).

 

5

 

Для встановлення можливості використання для учасників освітнього процесу доцільно як СПП та НУ оглядати (оцінювати) насамперед: 

у закладах освіти

• приміщення у підвальних та цокольних поверхах, зокрема тири, спортивні зали, ігрові кімнати, складські приміщення тощо;  

• приміщення перших поверхів та наземні окремо розташовані будівлі і споруди (стрілецькі тири, майстерні, господарські приміщення тощо): за наявності надійних огороджувальних конструкцій, відсутності великих отворів у них, насамперед — віконних, технічної можливості посилити такі конструкції та закласти отвори у них; 

інші об’єкти, що за своїми технічними характеристиками та захисними властивостями можуть бути використані для укриття населення (учасників освітнього процесу)  

на інших об'єктах, що перебувають у безпосередній близькості до  закладів освіти (до 500 м) 

• підземні переходи між станціями (транспортні, станцій метрополітену); • тунелі (станції метрополітену, автодорожні, магістральні, пішохідні); • підземні склади; 

• споруди котлованного типу (автостоянки, паркінги, гаражі, підземні торговельні центри, підприємства громадського харчування, магазини); • колишні оборонні об’єкти та бази; 

• підземні гірські виробки, печери та інші підземні порожнини різного призначення; 

• підвальні, цокольні і перші поверхи об’єктів цивільного і промислового призначення; 

• інші об’єкти, що за своїми технічними характеристиками та захисними властивостями можуть бути використані для укриття населення. 

 

Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (ОМС) відповідно до визначених повноважень можуть утворювати постійні або тимчасові комісії з обстеження будівель і споруд, що належать до сфери їх управління, для встановлення можливості їх використання для укриття населення (зокрема й учасників освітнього процесу) як СПП та НУ.

В особливий період нарощування фонду захисних споруд здійснюється шляхом будівництва швидкоспоруджуваних ЗСЦЗ та НУ відповідно до завдань ЦЗ, передбачених у планах ЦЗ на особливий період ОМС.

6

 

КРОК 4. Організація обліку фонду ЗСЦЗ 

Облік об'єктів фонду ЗСЦЗ (сховищ, ПРУ, СПП та НУ) організовується з метою ефективного планування заходів з укриття населення (учасників освітнього процесу) в об'єктах фонду ЗСЦЗ з урахуванням їх розміщення на місцевості, місткості, наявності спеціального обладнання та систем життєзабезпечення, технічного стану тощо. 

Документальний облік організується та ведеться у паперовій та електронній формах. 

 

Відповідно до норм Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 138, та Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду ЗСЦЗ (наказ МВС від 09.07.2018 № 579, далі — Вимоги) на ЗСЦЗ мають оформлюватися такі облікові документи: 

паспорти та облікові картки, оформлені за формою, визначеною відповідно додатками 2 та 3 до Вимог — на підставі даних технічного паспорта, складеного БТІ (іншим суб'єктом господарювання, що має такі повноваження) за результатами проведення їх технічної інвентаризації як об'єктів нерухомого майна; 

записи у відповідних книгах обліку (для сховищ та ПРУ обліки ведуться окремо), форму яких визначено додатком 4 до Вимог.  

Облік СПП та НУ здійснюється тільки у відповідних книгах, форму яких встановлено додатком 4 до Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду ЗСЦЗ (наказ МВС від 09.07.2018 № 579) на підставі таких документів:  СПП — технічного паспорта;  

НУ — акта оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття, оформленого за формою згідно з додатком 6 до вищезазначених Вимог. 

 

КРОК 5. Реалізація організаційних та практичних заходів щодо приведення об'єктів фонду ЗСЦЗ у готовність до використання за призначенням, їх подальшого утримання 

 

Для виконання цього кроку потрібно, зокрема: 

складання та затвердження планів

• приведення ЗСЦЗ у готовність за призначенням; 

• ремонту ЗСЦЗ; 

прийняття рішень та програм розвитку фонду ЗСЦЗ, внесення відповідних змін до існуючих цільових програм, що діють у сфері

 

7

 

ЦЗ та/або соціально-економічного розвитку ТГ, а також рішень щодо організації укриття населення у фонді ЗСЦЗ тощо;

створення формувань (призначення відповідальних осіб) з утримання та обслуговування фонду ЗСЦЗ, організація їх підготовки 

встановлення покажчиків місця розташування споруд фонду ЗСЦЗ 

 

Утримання та експлуатація, забезпечення необхідним майном, оцінювання ЗСЦЗ щодо їх готовності до використання за призначенням здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до Вимог щодо утримання та експлуатації ЗСЦЗ (наказ МВС від 09.07.2018 № 579): 

основні недоліки в утримання ЗСЦЗ, що погіршують стан їх готовності надано у додатку 13 до цих Вимог; 

форму плану приведення ЗСЦЗ у готовність до використання за призначенням — у додатку 14 до Вимог; 

таблиця періодичності проведення планових ремонтів ЗСЦЗ — у додатку 15 до Вимог; 

зразок оформлення плану ремонту ЗСЦЗ — у додатку 16 до Вимог. Примірні схеми організації формувань з обслуговування ЗСЦЗ надано у додатку 9 до Вимог щодо утримання та експлуатації ЗСЦЗ (наказ МВС від 09.07.2018 № 579). Зразки табличок позначення ЗСЦЗ, СПП та НУ, покажчиків маршруту руху до них надано у додатку 1 до вищезазначених Вимог. 

 

КРОК 6. Розподіл учасників освітнього процесу по наявним спорудам фонду ЗСЦЗ з урахуванням їх місткості, стану готовності та розташування на місцевості (з урахуванням нормативних радіусів збору навколо таких споруд) 

 

Для обґрунтування пропозицій про подальше використання ЗСЦЗ її балансоутримувач здійснює підготовку необхідних матеріалів. У разі потреби може створюватися комісія (далі — комісія) з огляду та підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди, до складу якої залучаються необхідні фахівці (за згодою).

 

8

 

КРОК 7. Інформування учасників освітнього процесу щодо місць розташування споруд фонду ЗСЦЗ, правил їх зайняття та поведінки у них, дій у разі раптового початку бойових дій 

 

Зазначений крок передбачає не тільки ознайомлення учасників освітнього процесу з необхідною інформацією щодо місця розташування об'єктів фонду ЗСЦЗ, а також правил їх зайняття та перебування у них, але й проведення з ними навчальних занять та тренувань, щоб кожен здобувач освіти та працівник вмів належним чином діяти у випадку надходження сигналу про небезпеку. 

 

Правила зайняття та поведінки в об'єктах фонду ЗСЦЗ визначено у розділі VІІ Вимог щодо утримання та експлуатації ЗСЦЗ (наказ МВС від 09.07.2018 № 579).

 

Департамент організації заходів цивільного захисту ДСНС

9

 

10

11

12

13

14

 

15

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо організації укриття в об'єктах фонду захисних споруд цивільного

захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти

(лист ДСНС від 14.06.2022 № 03-1870/162-2)

 

І. Загальні положення

Захисні споруди цивільного захисту (сховища та протирадіаційні укриття), споруди подвійного призначення та найпростіші укриття складають фонд захисних споруд цивільного захисту і належать до засобів колективного захисту.

 

На сьогодні вимоги щодо створення, утримання, експлуатації та ведення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту (далі — захисні споруди) встановлено:

      Кодексом цивільного захисту України (далі — Кодекс);

     Порядком створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 138 (далі — Порядок);

      наказом МВС від 09.07.2018 № 579 “Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 р. за № 879/32331 (далі — наказ МВС).Довідково. Більш детальну інформацію щодо об'єктів фонду захисних споруд, вимог до них, а також іншу пов'язаною з цим актуальну інформацією можливо отримати у практичному посібнику під назвою “Серія 9 “Організація укриття

населення у фонді захисних споруд цивільного захисту. Впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту” серії методичних порадників “Перші кроки щодо організації цивільного захисту на базовому рівні місцевого самоврядування”, розробленому ДСНС спільно з Інститутом державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту і розміщеному на офіційному вебсайті вищезазначеної наукової установи за посиланням:

https://idundcz.dsns.gov.ua/upload/6/1/8/1/2/3/zOBu5e5ZbfO0yItahuCA3IAQ1n6GXmgYJ

GhSnUFR.pdf

     Відповідно до вимог Кодексу та Порядку створення фонду захисних споруд у закладах освіти може здійснюватися шляхом:

     проектування та будівництва захисних споруд та споруд подвійного призначення (реалізації положень розділів інженерно-технічних заходів цивільного захисту проектної та містобудівної документації відповідного рівня) — здійснюється під час будівництва закладів освіти (нового будівництва, проведення реконструкції або капітального ремонту), потребує значних капітальних вкладень та часу;

      взяття на облік як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів об’єктів іншого призначення, що експлуатуються, зокрема підземних і наземних будівель і споруд, а також інших об’єктів — здійснюється шляхом проведення заходів організаційного характеру, коштів не потребує або потребує виділення незначних коштів (порівняно з будівництвом);

      створення фортифікаційних споруд як найпростіших укриттів — здійснюється без процесу будівництва шляхом зведення тимчасових споруд з бетонних та залізобетонних будівельних конструкцій (можливо тих, що були у

16

 

використанні), габіонів та мішків з ґрунтом (піском), створення перекритих щілин у ґрунті, потребує наявності відповідних конструкцій та матеріалів, а також часу.

     Також відповідно до вимог Кодексу заклади освіти можуть використовувати для укриття своїх працівників та дітей (учнів, студентів) на договірних засадах об'єкти фонду захисних споруд інших суб'єктів господарювання.

    Необхідно зазначити, що відповідно до вимог Кодексу працівники та діти (учні, студенти) закладів дошкільної, загальноосвітньої та професійно-технічної освіти, а також переважної частини закладів вищої освіти (за винятком тих, що в установленому законодавством порядку віднесено до відповідних категорій цивільного захисту та розташовано у населених пунктах, віднесених до відповідних груп цивільного захисту) підлягають укриттю у такому виді захисних споруд як протирадіаційні укриття або у спорудах подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційних укриттів.

      ІІ. Питання організаційного характеру

     Згідно з нормами Кодексу та Порядку забезпечення працівників та дітей (учнів, студентів) закладів освіти засобами колективного захисту (об'єктами фонду захисних споруд) належить до повноважень керівників таких закладів. В особливий період нарощування фонду захисних споруд здійснюється шляхом будівництва швидкоспоруджуваних захисних споруд або облаштування найпростіших укриттів.

    Порядком також передбачено, що центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування з метою взяття на облік як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів об’єктів іншого призначення, що експлуатуються і належать до сфери їх управління, відповідно до визначених повноважень можуть утворювати постійні або тимчасові комісії.

     Суб'єкти господарювання, зокрема заклади освіти, можуть ініціювати створення таких комісій відповідними органами влади та залучення до їх складу необхідних фахівців .

    Для встановлення можливості використання для укриття населення як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів, зокрема, підлягають огляду, а у разі потреби — технічному обстеженню в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

      підвальні, цокольні і перші поверхи об’єктів цивільного і промислового призначення;

   споруди підземного простору (споруди котлованного типу та інші підземні споруди (приміщення);

      підземні гірські виробки, печери та інші підземні порожнини різного призначення;

     інші об’єкти, що за своїми технічними характеристиками та захисними властивостями можуть бути використані для укриття населення.

   Враховуючи вищезазначене, в умовах правового режиму воєнного стану, пов'язаних з обмеженнями у часі для проведення відповідних заходів, керівники закладів освіти мають здійснити такі основні заходи:

     1) привести у готовність до використання за призначенням згідно з нормами Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту,

17

затверджених наказом МВС, наявні об'єкти фонду захисних споруд, забезпечивши, насамперед, захист у них працівників і дітей (учнів, студентів) від звичайних засобів ураження;

     2) визначити можливість укриття у таких об'єктах повного складу працівників і дітей (учнів, студентів), з урахуванням цього визначити додаткову потребу у таких об'єктах (кількість та місткість);

     3) у разі відсутності на балансі (обліку) закладу освіти об'єктів фонду захисних споруд або встановлення додаткової потреби у них:

      ініціювати створення комісії щодо обстеження наявних будівель (споруд, приміщень) з метою встановлення можливості їх використання для укриття населення як споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів, та залучення до участі у ній (за згодою) фахівців структурних підрозділів з питань освіти та науки, цивільного захисту, містобудування та архітектури, охорони здоров'я центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також фахівців територіальних органів та місцевих підрозділів ДСНС, Держпродспоживслужби тощо;

      та/або

   вжити заходів щодо створення та облаштування на території закладів освіти як найпростіших укриттів фортифікаційних споруд;

     визначити можливість використання для укриття працівників та дітей (учнів, студентів) закладів освіти об'єктів фонду захисних споруд інших суб'єктів господарювання.

     У цьому разі вищезазначені об'єкти мають знаходитися на такій відстані від закладів освіти, що дозволяє провести організовану, безпечну та швидку евакуацію до них працівників та дітей у разі виникнення загрози (згідно будівельних норм — до 500 м, з урахуванням наявного досвіду організації захисту населення в умовах збройної агресії Російської Федерації рекомендовано — до 100 м).

     Результати проведеної роботи оформлюються:

    на будівлі (споруди, приміщення), що обстежуються з метою встановлення можливості їх використання для укриття населення як найпростіші укриття — шляхом оформлення акта оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття за формою згідно з додатком 6 до Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом МВС;

    на будівлі (споруди, приміщення), що обстежуються з метою встановлення можливості їх використання для укриття населення як споруди подвійного призначення — шляхом оформлення акта оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту за формою згідно з додатком 11 до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених наказом МВС, розрахунку захисних властивостей огороджувальних конструкцій такої споруди, здійсненого відповідно до методики, встановленої ДБН В.2.2-5-97 “Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту” та технічного паспорта, складеного на відповідний об'єкт нерухомого майна (його окрему частину) як на споруду подвійного призначення з використанням відомостей вищезазначених акта і

18

 

розрахунку і оформленого відповідно до вимог Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду України від 24.05.2001 № 127, затвердженого у Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 р. за № 582/5773.

      Після оформлення вищеза